Stamspolning Stockholm

stamspolning

Stamspolning, Stockholm

Söker ni ett tryggt och pålitligt företag för stamspolning i Stockholm? Kontakta oss för en offert!

Haggrens Rör AB är ett familjeföretag som är aktivt i Stockholm och arbetar med modern, pålitlig utrustning med mycket höga ambitioner gällande stamspolning. Haggrens Rör AB har många nöjda kunder som beställt stamspolning i Stockholm så som bostadsrättsföreningar, hela samfälligheter, enskilda Haggrens Rör AB har många nöjda kunder som beställt stamspolning i Stockholm så som bostadsrättsföreningar, hela samfälligheter, enskilda lägenhetsinnehavare samt privata husägare.

Stamspolning innebär att vi med hjälp av maskin gör rent insidan av avloppsrören med hett vatten i högt tryck och på så sätt förlänger vi rörens livslängd. Med denna högtrycksspolning förhindrar man även risk för framtida stopp i avlopp som kan uppkomma med de kraftiga beläggningar av fett som bildas inne i rören med tiden.

Andra främmande föremål som trillat in och blockerar flödet rensas också undan med stamspolning

En stamspolning i Brf, ett flerbostadshus eller större byggnad börjas alltid nere i källaren där man ofta finner uppsamlingsledningar. Dessa spolas så att eventuella hinder avlägsnas ända ut till huvudledningen som ligger utanför fastigheten. När stamspolning är klar med lokaler samt andra utrymmen som finner sig på källarplan eller markplan är spolade påbörjas stamspolningen utav lägenheterna. Högtrycksspolning av lägenheter påbörjas var för sig med start längst ned i fastigheten och vandrar sedan uppåt.

stamspolning-stockholm

När bör en stamspolning ske?

  • Om du märker att det är långsam avrinning
  • Om du hör/ser att det bubblar i diskhon/tvättställ/golvbrunn
  • Om du har/haft stopp/översvämning
  • Om du känner att det luktar illa från avlopp även om packningar/tätningar är hela och täta

I förebyggande syfte bör sen stamspolning ske vart 5-10:e år för att undvika att vatten står still eller rinner undan sakta vid vissa partier, då detta ökar slitaget och ökar risker av läckage med dyra åtgärder som följd av vattenskador. Om stamspolning sker i fastighet med nya eller nyligen utbytta stammar kan en kontinuerlig stamspolning även bibehålla rörens goda skick i många år framöver.

Att göra högtrycksspolning av ledningar och stammar kontinuerligt då i förebyggande syfte är något vi vill rekommendera alla och kan vara ett klokt val att göra då man sällan uppskattar ett akut stopp.

egenkontroll

Filmning kan ske under stamspolning av Haggrens Rör AB där problem har återkommit som på bilden här under en stamspolning i Stockholm.

Värt att notera under stamspolning:

Om en lägenhet har blivit drabbat av ett stort stopp är det av stort intresse att få tillgång till närliggande lägenheter (framförallt bredvid och under) då även de kan vara drabbade av stoppet eller bli drabbade när stoppet har spolats bort.

En stamspolning i en bostadsrättsförening med många boende behöver planeras i god tid. De boende behöver antingen vara hemma, serviceläge lämnas eller nycklar samlats in då tillträde till samtliga lägenheter är grunden för att ett ordentligt arbetet skall bli utfört