Vad vi erbjuder

Vi erbjuder:

Stamspolning / högtrycksspolning av avloppsledningar (spillvatten samt dagvatten)

Normalpris per lägenhet är baserat på 1 st kök och 1 st badrum.
Normalpris per villa/radhus är baserat på 1 st kök, 1 st badrum, 1 st tvättstuga och 1 st gästWC.
P
riset kan variera beroende på antal rör och längd samt bad/kökets placering gentemot stam.

Kontakta oss för aktuell prislista.

Filmning

Pris/Per avlopp

Mekanisk avloppsrensning
Pris per påbörjad timme.

VVS-service och övrigt

  • 695 kr/tim (vi fakturerar för minst 2 timmar per uppdrag).
  • En framkörningsavgift på 550 kr tillkommer på samtliga uppdrag i stockholmsregionen. Utanför Stockholm kan framkörningsavgiften öka.

Vänligen kontakta oss för priser, offert eller andra frågor.