Stamspolning Stockholm, Vi stamspolar din Brf

stamspolning

Stamspolning Stockholm – Professionell spolning av avlopp och stammar till er Brf

Söker ni ett tryggt och pålitligt företag för stamspolning i Stockholm? Då har ni hittat rätt!

Haggrens Rör AB är ett familjeföretag som är aktivt i Stockholm och arbetar med modern, pålitlig utrustning med mycket höga ambitioner gällande stamspolningar. Haggrens Rör AB har genom tiden många nöjda kunder som beställt stamspolning i Stockholm så som bostadsrättsföreningar, hela samfälligheter, enskilda lägenhetsinnehavare samt privata husägare.

Har ni behov ut av stamspolning, avloppsrensning tveka inte, kontakta oss för offert!

Stamspolning innebär att vi med hjälp av maskin gör rent insidan av avloppsrören med hett vatten i högt tryck och på så sätt förlänger vi rörens livslängd. Med denna spolning förhindrar man även risk för framtida stopp i avlopp som kan uppkomma med de kraftiga beläggningar av fett som bildas inne i rören med tiden.

Stamspolning

Bilden ovanför visar avloppsrör som är spolade (före och efter) utav oss under en stamspolning i Stockholm 2019.

Främmande föremål som trillat in och blockerar flödet i vattenlås och golvbrunnar rensas också undan under stamspolning

Under en Stamspolning:

Stamspolning i Brf, ett flerbostadshus eller större byggnad börjas alltid nere i källaren där man ofta finner uppsamlingsledningar. Dessa spolas så att eventuella hinder avlägsnas ända ut till huvudledningen som ligger utanför fastigheten. När spolningen är klar med lokaler samt andra utrymmen som finner sig på källarplan eller markplan påbörjas spolning av avloppen och stammar inne i lägenheterna. Högtrycksspolning av lägenheter påbörjas var för sig med start längst ned i fastigheten och vandrar sedan uppåt.

stamspolning-stockholm

När bör en stamspolning ske?

  • Om ni märker att det är långsam avrinning 
  • Om ni hör/ser att det bubblar i diskhon/tvättställ/golvbrunn
  • Om ni har/haft återkommande stopp eller översvämning
  • Om ni känner att det luktar illa från avlopp även om packningar/tätningar är hela och täta

I förebyggande syfte bör sen stamspolning ske vart 5-10:e år för att undvika att vatten står still eller rinner undan sakta vid vissa partier, då detta ökar slitaget och ökar risker av läckage med dyra åtgärder som följd av vattenskador. Om stamspolningar sker i fastighet med nya eller nyligen utbytta stammar kan en kontinuerlig högtrycksspolning även bibehålla rörens goda skick i många år framöver.

Att göra en underhållsspolning kontinuerligt då i förebyggande syfte är något vi vill rekommendera alla och kan vara ett klokt val att göra då man sällan uppskattar ett akut stopp i avloppet.

Stamspolning

Filmning kan ske under stamspolningar av Haggrens Rör AB där problem har återkommit som på bilden här under en stamspolning i Stockholm.

Värt att notera vid stamspolning:

Om en lägenhet har blivit drabbat av ett stort stopp är det av stort intresse att få tillgång till närliggande lägenheter (framförallt bredvid och under) då även de kan vara drabbade av stoppet eller bli drabbade när stoppet har spolats bort.

En stamspolning i en bostadsrättsförening med många boende behöver planeras i god tid. De boende behöver antingen vara hemma, serviceläge lämnas eller nycklar samlats in, då tillträde till samtliga lägenheter och utrymmen är en grund för att ett ordentligt spoljobb skall kunna bli utfört.